fbpx

Disclaimer

Informatiegebruik

Redmatters streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, staat Redmatters niet in voor volledigheid, juistheid of actualiteit van deze informatie. Aan de content kunnen geen rechten worden ontleed. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Redmatters en de gebruiker van de website ontstaan.

Intellectueel eigendom

Alle publicaties en uitingen van Redmatters (waaronder ook de content binnen de website) zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op en andere manier openbaar gemaakt worden zonder dat Redmatters daar vooraf (schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Redmatters heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beschikbaarheid of de inhoud daarvan.

E-mail

Redmatters garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails via de website binnen bepaalde tijd worden ontvangen of verwerkt. Verzonden e-mail berichten door Redmatters zelf zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, neemt u dan a.u.b. direct contact op met Redmatters. Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden.

Bestandsuitwisseling

Digitale files als pdf en jpg verzonden per mail of WeTransfer dienen nooit als kleurreferentie. Hieraan kunnen dus ook geen rechten ontleend worden.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan