Terug

Schatzoeken met Staatsbosbeheer: Volg de Vos

staatsbosbeheer

De vos is een prachtig dier, een van de grootste roofdieren van Nederland. Hoe kun je kinderen beter met dit mooie dier kennis laten maken dan door ze mee te nemen op avontuur? In de Oostvaardersplassen bij Almere is door de boswachters van Staatsbosbeheer een route uitgezet, waar schoolkinderen op een speelse manier de vos beter leren kennen. Hoe dat vorm kreeg? Daar kwamen wij in beeld!

Deze blog is geschreven door Redmatters op 24 juni 2020

De vos in het moeras

Staatsbosbeheer beschermt en beheert de natuur in Nederland. Naast het beheer zoeken ze naar duurzame manieren om de natuur te benutten en beleven. De Oostvaardersplassen is een groot moerasgebied waar heel veel vogels leven. Er wordt begraasd door grote grazers en ook vossen komen er voor.

staatsbosbeheer illustratie Volg de Vos

Een schatkaart!

Om basisschoolkinderen op een leuke manier alles te leren over de vos, is er een speciale route uitgezet. Na een inleiding op het natuurbelevingscentrum, waarbij de kinderen een filmpje te zien krijgen over de vos, gaan ze in groepjes uiteen naar buiten. Via een routekaart lopen de kinderen langs kluisjes op de route. Als ze de vragen die in de kluisjes hangen goed beantwoorden, dan krijgen ze de code voor het volgende kluisje verderop langs de route.

staatsbosbeheer illustratie Volg de Vos

De vos dichtbij halen

Ook al lopen de kinderen langs een vossenburcht, het is onwaarschijnlijk dat zij op klaarlichte dag een vos zullen zien. De vos is mensenschuw en bovendien vaak ‘s nachts actief. Daarom begonnen we deze opdracht met het maken van illustraties. Deze ondersteunen de opdrachten en geven het een speels karakter. We zijn begonnen met illustraties in twee stijlen en samen met Staatsbosbeheer besloten we om met potlood illustraties verder te gaan. In deze stijl hebben we een hele serie gemaakt om het project visueel te ondersteunen. Het is een bonte verzameling natuurtekeningen geworden: het natuurbelevingscentrum, de vos, spelende vossenjongen, maar ook diverse vogels als de blauwborst, zilverreiger en grauwe gans en meer.

Volg de Vos

Nu krijgt het vorm

Na het tekenen van de illustraties voor het concept Volg de vos hebben we ook het lesmateriaal vormgegeven. Allereerst gaven we het project een identiteit door een beeldmerk te maken die op alle materiaal terug zou komen. De identiteit werd versterkt door een kleurenpalet en vormentaal te bepalen en fonts te kiezen. Met de keuze van de fonts werd rekening gehouden met de lezers: schoolkinderen. De gebruikte fonts zijn vriendelijk, toegankelijk en leesbaar.

Met al deze ingrediënten hebben we verder gewerkt aan het hele lespakket: een werkblad, opdrachtenkaartjes, een schatkaart en een kaart. Elk middel had zijn eigen uitdagingen: het werkblad moet leesbaar en aantrekkelijk zijn en genoeg ruimte bieden aan de antwoorden die ingevuld gaan worden. De opdrachtkaartjes moeten klein genoeg zijn om in de kluisjes langs de route te passen, maar groot genoeg om de vraag en deelvragen weer te geven en ook ruimte te bieden voor beleving door middel van een illustratie. En de schatkaart moest er vooral spannend uit zien, waardoor je zin hebt om de hele route te ontdekken!

staatsbosbeheer design Volg de Vos

Klaar om op avontuur te gaan!

De kinderen kunnen nu beginnen aan hun ontdekkingstocht naar de vos!

staatsbosbeheer lesmateriaal Volg de Vos
Iconen_RedWeb_V0_1

Ook zo’n gaaf project starten?

Speurtocht, campagne, je kunt het zo gek niet bedenken!

Corine Venderbos mask Contact Corine

Ook zo’n gaaf project starten?

Speurtocht, campagne, je kunt het zo gek niet bedenken!

Corine Venderbos corine@redmatters.com
06 39 01 74 47 Corine Venderbos mask

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan