fbpx

Speuren naar de vos met Staatsbosbeheer

Case

Wat ons gevraagd werd

De vos is een prachtig dier, een van de grootste roofdieren van Nederland. Er bestaat geen betere betere manier om kinderen te laten kennismaken met dit mooie dier dan door ze mee te nemen op avontuur. Hoe kunnen we dat vormgeven?

Hoe we tot de oplossing kwamen:

Wie is Staatsbosbeheer?

Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt de natuur in Nederland. Naast het beheer zoekt de organisatie naar duurzame manieren om de natuur samen met en voor anderen te benutten. Zij is erop gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven. Net als Redmatters gaat zij elke dag voor een wereld met betekenis.

Een schatkaart!

Om basisschoolkinderen op een speelse manier alles te leren over de vos, had de boswachter van Staatsbosbeheer een speciale route uitgezet in de Oostvaardersplassen. Na een inleiding op het natuurbelevingscentrum gingen de kinderen in groepjes uiteen naar buiten. Via een routekaart liepen de kinderen langs kluisjes op de route. Als ze de vragen die in de kluisjes hingen goed beantwoordden, dan kregen ze de code voor het volgende kluisje verderop langs de route.

Wat we hebben gedaan

De vos is mensenschuw en bovendien vaak ‘s nachts actief. Het was dus onwaarschijnlijk dat de kinderen op klaarlichte dag een vos zouden zien. Daarom begonnen we deze opdracht met het maken van een serie potlood illustraties voor het concept ‘Volg de vos’.. Deze ondersteunden de opdrachten visueel en gaven het een speels karakter. Het werd een bonte verzameling natuurtekeningen: het natuurbelevingscentrum, de vos, spelende vossenjongen, maar ook diverse vogels als de blauwborst, zilverreiger en grauwe gans.

staatsbosbeheer overzicht middelen

Vormgeven van lesmateriaal

Naast het tekenen van de illustraties hebben we het lesmateriaal vormgegeven. Allereerst gaven we het project een identiteit door een beeldmerk te maken die op alle materiaal zou terugkomen. De identiteit werd versterkt door een kleurenpalet, vormentaal en fonts. Met de keuze van de fonts werd rekening gehouden met de lezers: schoolkinderen. De gebruikte fonts zijn vriendelijk, toegankelijk en leesbaar.

Met al deze ingrediënten werkten we verder aan het hele lespakket: een werkblad, opdrachtenkaartjes, een schatkaart en een kaart.

Het avontuur kon (bijna) beginnen!

De vos bleef nog even ongezien, omdat elk middel zijn eigen uitdagingen had waarover moest worden nagedacht. Het werkblad moest leesbaar en aantrekkelijk zijn en genoeg ruimte bieden voor de antwoorden. De opdrachtkaartjes moesten klein genoeg zijn om te passen in de kluisjes langs de route, maar groot genoeg voor de weergave van de vragen en de illustraties. En de schatkaart moest er vooral spannend uit zien, waardoor de kinderen zin kregen om de hele route te ontdekken. En toen was het zover; de kinderen konden beginnen aan hun ontdekkingstocht naar de vos!

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan