fbpx

Nieuwe website voor Guido

Case

Guido website

Wat ons gevraagd werd

Guido is een christelijke scholengemeenschap voor ongeveer 1800 leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. De organisatie vroeg ons te helpen met de ontwikkeling van een nieuwe, gebruiksvriendelijke website die de verschillende doelgroepen effectief
informeert en laat zien waar ze voor staat.

Hoe we tot de oplossing kwamen:

Wie is Guido?

Guido is een christelijke scholengemeenschap gevestigd in Arnhem en Amersfoort. Het leren op deze school loopt nauw samen met de identiteit van Guido. Dat zie je onder meer terug in de dagelijkse gang van zaken, de vieringen, de maatschappelijke thema’s en andere belangrijke onderwerpen waaraan Guido aandacht schenkt. Guido biedt een warme, veilige plek voor leerlingen en hecht veel waarde aan een goede samenwerking met ouders. Dat is waarom we bij al onze eerste kennismaking enthousiast werden van deze samenwerking; Guido gelooft dat ieder kind een kans verdient op een goede toekomst. Die motivatie is de essentie van wie Guido is. Authentiek en vanuit het hart.

Een website die doelgroepen wegwijs maakt

Aan ons de mooie taak om de website van Guido nieuw leven in te blazen. We bouwden een website die de verschillende doelgroepen wegwijs maakt in de informatie die Guido te bieden heeft. Op de vernieuwde website kunnen (ouders van) groep 8 leerlingen vanuit meerdere plekken op de website navigeren naar een specifieke school om deze beter te leren kennen en de sfeer te proeven. Ook de (ouders van) huidige leerlingen kunnen gemakkelijk informatie vinden, bijvoorbeeld over het examenreglement. Daarnaast had Guido een website nodig die gemakkelijk in eigen beheer is en de mogelijkheid geeft om zelf pagina’s aan te maken. We bouwden de website op ons RedPress systeem, dat alle mogelijkheid biedt voor eigen contentbeheer en doorontwikkeling, ook na livegang.

We gingen met Redmatters voor de tweede keer het avontuur aan om een nieuwe website voor onze mooie scholengemeenschap te ontwikkelen. Tijdens de webconceptworkshop werd duidelijk wat onze doelen zijn, wat verhelderend werkt dat! Redmatters nam ons telkens mee in de planning waardoor we goed op de hoogte waren van het proces. De samenwerking verliep prettig en efficiënt. We trokken echt samen op met uiteindelijk een prachtig eindresultaat waar alle partijen trots op zijn!

Jofina Tamminga - Tigelaar, Communicatie & PR Managementassistant

De balans tussen functioneel en uitstraling

Om samen te achterhalen wat de doelen, doelgroepen en benodigde functionaliteiten zijn, startten we het traject met de webconcept workshop. Behalve een leuke ochtend kregen deelnemers uit deze workshop ook een concreet plan en gericht advies met precies dat wat Guido nodig heeft om hun doelen en doelgroepen te bereiken.
De uitkomsten vertaalden we naar een inhoudelijk UX-design en een goed gestyled UI-design. Na oplevering van de testomgeving lieten we Guido in een WordPress demo zien hoe zij hun nieuwe website kunnen beheren. En toen was het tijd voor livegang! Een moment van feest, vooruitkijken en evalueren. Want we willen altijd leren van elkaar.

Op zoek naar de Guido mascotte

Samen met Guido werkten we stap voor stap toe richting het eindresultaat: een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke website, afgestemd op de look and feel van Guido en waarop de doelgroep gemakkelijk kan navigeren. Om de huidige leerlingen een goede indruk te geven van de nieuwe website, bedachten we een ludieke actie met de virtuele Guido mascotte. Deze mascotte verstopten we op drie plekken op de website. De leerlingen die zoekend, klikkend en scrollend de drie Guido’s vonden, maakten kans op een mooie prijs.

Iconen_RedWeb_V0_1

Ook een succesvolle website met een stevige basis?

Wil je ook een website die aansluit bij jouw doelen
en de doelen van de gebruiker?

Denise Hamstra mask Denise helpt je graag!

Ook een succesvolle website met een stevige basis?

Wil je ook een website die aansluit bij jouw doelen
en de doelen van de gebruiker?

Denise Hamstra denise@redmatters.com
06 81 33 82 42 Denise Hamstra mask

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan